Hồi hương ấn vàng 'Hoàng đế chi bảo' là sự kiện văn hoá nổi bật năm 2022

08/12/2022 07:01
Việc hồi hương ấn vàng “Hoàng đế chi bảo” trong một thời gian ngắn như vừa qua theo lãnh đạo Cục Di sản văn hoá là quá đạt so với mục tiêu của những người làm di sản cũng như người dân trong nước.

Ngày 6/12, Báo Văn Hoá (Bộ VHTT&DL) tổ chức bình chọn 10 sự kiện VHTT&DL tiêu biểu năm 2022, trong đó, sự kiện hồi hương ấn vàng “Hoàng đế chi bảo” trong một thời gian ngắn được đưa vào bình chọn.

Ông Trần Đình Thành - Cục phó Cục Di sản văn hoá (Bộ VHTT&DL) khẳng định, việc hồi hương ấn vàng “Hoàng đế chi bảo” trong một thời gian ngắn là đạt so với mục tiêu của những người làm di sản cũng như người dân trong nước. "Nó như tiếng nói của Việt Nam với bạn bè quốc tế", ông Trần Đình Thành khẳng định.

Hồi hương ấn vàng 'Hoàng đế chi bảo' là sự kiện văn hoá nổi bật năm 2022

Việc hồi hương ấn vàng “Hoàng đế chi bảo” là sự kiện văn hoá nổi bật năm 2022.

Trước đó, BTC đã gửi công văn đề nghị đề cử các sự kiện văn hóa, thể thao, du lịch và gia đình tiêu biểu trong năm 2022 đến 30 đơn vị thuộc Bộ, gửi đến 77 Sở VHTT&DL; Văn hóa và Thể thao; Du lịch; Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch.

Kết thúc thời gian đề cử, BTC đã nhận được công văn của 55 đơn vị với 111 sự kiện của các lĩnh vực Văn hoá, Thể thao, Du lịch Gia đình được đề cử.

Từ kết quả này, BTC đã tổng hợp, tham vấn ý kiến các đơn vị liên quan, báo cáo lãnh đạo Bộ và lựa chọn 15 sự kiện tiêu biểu để tổ chức hoạt động bình chọn với sự tham gia của đại diện phóng viên các cơ quan thông tấn báo chí Trung ương và địa phương, nhằm lựa chọn ra 10 sự kiện tiêu biểu nhất trong năm 2022 trên các lĩnh vực văn hoá, thể thao, du lịch và gia đình.

 

 
Nguồn vietnamnet.vn

Hồi hương ấn vàng 'Hoàng đế chi bảo' là sự kiện văn hoá nổi bật năm 2022 - Văn Hóa